Príklad plagátovej kampane


Základní požadavky:

formát plagátov: A2
počet plagátov: 27
doba trvania: 7 dní


Návrh kampane
Veľkosť plagátov:A2
Počet plagátov:27
Región:Martin
Populacia celkom:58 000
Počet miest:1
Doba trvania kampane:7 dní
CENA VÝLEPU
EUR bez DPH
40,82

Vlastná realizácia kampane

Štandardný deň výlepu plagátov je nedeľa.

Cena zahrňuje náklady na kompletnú distribúciu výlep, údržbu a ďalší súvisiaci servis. Cena neobsahuje DPH a náklady na výrobu plagátov. Výlep je vždy zahájený po doručení objednávky a platby (podľa stanoveného spôsobu platby).

Plagáty počas celej doby trvania kampane udržujeme. Pravidelne - najmenej jedenkrát týždenne - kontrolujeme všetky vylepené plagáty a vykonávame ich opravu alebo ich znovu vylepujeme. V prípade, že nám nahlásite, že je niektorý z plagátov poškodený garantujeme jeho opravu nasledujúci pracovný deň, pokiaľ máme k dispozícii náhradné plagáty.

Počet plagátových plôch a počet plagátov sa môžu líšiť. Je tomu tak preto, že v niektorých mestách Vám odporúčame využiť iba niektoré plagátové plochy a v atraktívnych lokalitách iných miest naopak odporúčame na jednu plochu umiestniť dva alebo viac plagátov