Pozor, uzávierka príjmu plagátov, štandardné výlepové termíny a otváracia doba zberného miesta sa môže líšiť!