16.01.2019

Vážení zákazníci, v Nových Zámkoch sme inštalovali sedem nových plagátových ploch v zaujímavých a frekventovaných lokalitách – napr. u Športovej haly na T.G.Masaryka, na Tureckej ul. u plavárne alebo nová plocha pri ZŠ Mostná na ulici Františka Kapisztóryho. Pre Vaše plagátové kampane je tak v Nových Zámkoch k dispozícii 19 plagátových ploch.

Všetky informácie o podmienkach výlepu plagátov nájdete tu. Radi pre Vás pripravíme konkrétnu cenovú kalkuláciu, prosíme, neváhajte nás kontaktovať.

Nové Zámky: nové plagátové plochy