Situace ve městě

V Hradci Králové sme v roku 1999 prevzali do správy cca 70 plagátových plôch. V spolupráci s odborom hlavného architekta mesta sme spracovali generel a na jeho základe sme v priebehu rokov 2000 - 2005 odstránili pôvodné plagátové plochy, nahradili je za nové a rozšírili ich počet na súčasných 149.

Celkové náklady projektu presiahli Kč 3.000.000,--. V Hradci Králové sú použité plagátové plochy R03 a R08 s šedo strieborným nástrekom, ktorý odpovedá farbe ostatných predmetov mobiliáru.