SITUÁCIA V MESTE

V Jihlave sme v roku 2000 prevzali do správy 30 plagátových plôch, ktoré sme kompletne zrenovovali. Ďalej sme na území mesta inštalovali 36 nových plagátových plôch. Celkové náklady projektu činia k 20. 12. 2005 viac ako Kč 2.000.000,--.

Použité boli plagátové plochy R07, R04, R08 a R09.