PÔVODNÝ STAV PLAGÁTOVANIA V SOBOTKE

Plagátové plochy sme prevzali v apríli 2001.

Nachádzalo sa tam osem starých dosiek, na ktorých sa nerobila žiadna údržba.

Výlep plagátov bol vykonávaný nedbalo a vylepené plagáty už nikto ďalej neudržoval. Okolo plôch sa často povaľovali zvyšky plagátov, ktoré sa na plochy umiestňovali pomocou pripináčikov.

VÝSLEDOK NAŠEJ PRÁCE

V druhé polovině roku 2001 jsme provedli výměnu prvních čtyř původních plakátovacích ploch za nové. Zbývající čtyři jsme vyměnili v červnu 2002.

Zavedli jsme efektivní systém výlepu plakátů. Uklízíme v bezprostřední blízkosti ploch a likvidujeme odpad. Na místních plochách se díky naší nadregionální působnosti objevují plakáty s informacemi ze Sobotky i jejího okolí.

Zajistili jsme financování celého projektu, rozpočet Města Sobotka tak nebyl zatížen žádnými výdaji.