03.01.2022

Chcete byť naozaj viditeľný? Využite exkluzívnu možnosť celopolepu plagátového stĺpu, podobne ako realizujeme v decembri pro nášho váženého klienta KBF. V historickom centre nádherného Krakowa bude v priebehu decembra a januára takto polepených hneď 32 stĺpov pre kampaň Kraków Culture Winter. Tie isté možnosti ponúkame aj v Bratislave, Košiciach, Žiline, Trnave alebo Trenčíne. Radi Vám pripravíme konkrétnu ponuku výlepu veľkých formátov plagátov v atraktívnych lokalitách vrátane ich tlače.

Príloha
Kampaň pre Krakovskú festivalovú kanceláriu