03.01.2022

Chcete byť naozaj viditeľný? Využite exkluzívnu možnosť celopolepu plagátového stĺpu, podobne ako realizujeme v decembri pro nášho váženého klienta KBF. V historickom centre nádherného Krakowa bude v priebehu decembra a januára takto polepených hneď 32 stĺpov pre kampaň Kraków Culture Winter.

Príloha
Kampaň pre Krakovskú festivalovú kanceláriu