Príklad plagátovej kampane


Základní požadavky:

formát plakátů: A3
počet plakátů: 300
doba trvání: 14 dní


Návrh kampaně
Veľkosť plagátov:A3
Počet plagátov:264
Región:vybrané mesta SK
Populacia celkom:1 065 680
Počet miest:8
Doba trvania kampane:14 dní
CENA VÝLEPU
EUR bez DPH
521,36

Štruktúra kampane
MiestoPopulaciaPočet plagátov
Bratislava462 60362
Košice238 72572
Banská Bystrica79 00323
Martin58 00027
Nové Zámky35 72113
Poprad54 00021
Trenčín56 51416
Žilina81 11430
CELKOM1 065 680264

Vlastná realizácia kampane

Štandardný deň výlepu plagátov je nedeľa.

Cena zahrňuje náklady na kompletnú distribúciu výlep, údržbu a ďalší súvisiaci servis. Cena neobsahuje DPH a náklady na výrobu plagátov. Výlep je vždy zahájený po doručení objednávky a platby (podľa stanoveného spôsobu platby).

Plagáty počas celej doby trvania kampane udržujeme. Pravidelne - najmenej jedenkrát týždenne - kontrolujeme všetky vylepené plagáty a vykonávame ich opravu alebo ich znovu vylepujeme. V prípade, že nám nahlásite, že je niektorý z plagátov poškodený garantujeme jeho opravu nasledujúci pracovný deň, pokiaľ máme k dispozícii náhradné plagáty.

Počet plagátových plôch a počet plagátov sa môžu líšiť. Je tomu tak preto, že v niektorých mestách Vám odporúčame využiť iba niektoré plagátové plochy a v atraktívnych lokalitách iných miest naopak odporúčame na jednu plochu umiestniť dva alebo viac plagátov