Často kladené otázky

Aké formáty plagátov vylepujete?

Vylepujeme štandardné formáty plagátov od najmenších A4 až po veľké A0. Najčastejšími formátmi sú A3 a A2. Atypické formáty, rôzne „slíže“, trojuholníky alebo formáty rady B sa vždy priradia do príslušnej veľkosti a cenovej skupiny formátovej rady A, a to tak, že sa spočíta ich plocha v cm2. Obvykle sa teda vynásobí šírka x výška plagátu a výsledok sa zaradí do príslušnej kategórie formátu A4, A3, A2, A1 alebo A0. V každom meste je potom pre výlep každého jednotlivého formátu plagátu stanovená príslušná cenová sadzba. Upozornenie: Ak chcete vylepiť napríklad dva samostatné plagáty A3, ktoré výsledne majú tvoriť formát A2, účtujeme cenu za dva kusy A3. Toto sa netýka prípadov, kedy má plagáty už zlepené sám zákazník.

Ako sa počíta cena?

Cena plagátových kampaní sa počíta ako násobok troch údajov: POČET DNÍ x POČET PLAGÁTOV x CENA ZA PLAGÁT NA JEDEN DEŇ podľa cenníku pre príslušné mesto. Stály zákazníci môžu získať vernostné a objemové zľavy. Reklamným a mediálnym agentúram poskytujeme po predchádzajúcej dohode agentúrne provízie a objemové bonusy.

Ako sa počíta doba trvania kampane?

Oproti niektorým iným prevádzkovateľom plagátových plôch nemáme stanovenú žiadnu minimálnu dobu trvania kampane a cenu účtujeme nie po týždňoch, ale po dňoch. Platí sa teda každý započatý deň trvania kampane. Príklad 1: Ak sa koná Vaša akcia v sobotu a plagáty budeme lepiť predchádzajúcu nedeľu, potom sa jedná o sedem započatých dní trvania kampane. Príklad 2: Ak sa koná Vaša akcia v stredu, je možné si kampaň objednať buď do predchádzajúcej nedele, tj. na osem započatých dní alebo až do stredy, tj. na 11 započatých dní.

Akú gramáž papieru a technológiu na tlač plagátov zvoliť ?

Na výrobu plagátov Vám odporúčame gramáž papieru v rozmedzí 80-115 g/m2. Tenší papier presvitá a trhá sa. Hrubší papier alebo zalaminovaný papier ťažko nasakuje lepidlo a nemohli by sme garantovať kvalitu výlepu. Plagáty je možné tlačiť digitálne (pri menších sériách) alebo ofsetom (pri väčších počtoch nad 100 kusov). Použité farby musia byť farebné stále, odolávať použitým lepidlám a znášať vplyvy počasia (slnko, voda). Zo skúseností vieme, že úplne vylúčený je atramentová tlač (napr. na domácej tlačiarni) – farba sa ihneď rozmaže a nemôžeme za to niesť zodpovednosť. Tlač plagátov pre Vás radi zaistíme, prípadne sa môžete obrátiť na niektoré z našich zberných miest, ktoré v danom meste tlač plagátov niekedy tiež zaisťujú a radi Vám priamo na mieste pomôžu.

Aký je spôsob úhrady?

Platby prijímame dopredu a obvykle v hotovosti alebo bankovým prevodom. Drvivá väčšina zberných miest a obe kancelárie spoločnosti RENGL v Liberci i Brne prijímajú hotovostné platby pri prijatí Vašich plagátov a objednávky. Ak nemáte možnosť sa dostaviť na zberné miesto alebo nemáte so sebou potrebnú hotovosť, radi Vám e-mailom zašleme zálohovú faktúru, ktorú uhradíte pred zahájením výlepu pohodlne zo svojej kancelárie alebo domova. Stály zákazníci môžu po dohode platiť bankovým prevodom na základe faktúry vystavenej po výlepe, prípadne na základe súhrnnej mesačnej faktúry.

Čo keď môj plagát niekto poškodí alebo prelepí?

Všetky plagátové plochy pravidelne kontrolujeme. Poškodené plagáty opravujeme ihneď po zistení chyby alebo do 48 hodín od nahlásenia chyby zo strany zákazníka. Zistené chyby prosíme kedykoľvek hláste na zákaznícky servis e-mailom info@rengl.cz alebo telefonicky 841 601 841. Na opravy poškodených plagátov potrebujeme Vaše náhradné plagáty. Prosíme, prikladajte na zbernom mieste ku každej Vašej objednávke aspoň 10% náhradných plagátov navyše. Opravy poškodených plagátov a výlep náhradných plagátov robíme pre Vás zdarma.

Čo sú prelepky, ako sa vylepujú a koľko stoja?

Prelepka musí byť vždy umiestená cez plagát, ku ktorému sa vzťahuje. Obvykle ho doplňuje napríklad o konkrétny termín konania akcie. Maximálny formát prelepky je A3. Pokiaľ si prelepku na plagát nalepíte sami, prosíme použite lepidlo odolné poveternostným podmienkam, aby z plagátu po jeho umiestení na plagátovú plochu nespadla. Odporúčame Vám však, zverte nalepenie prelepiek našim profesionálom. Cena za prelepku, ktorú dodáte k plagátom a vylepia ju naši preškolení a skúsení lepiči, je 0,05 EUR za kus a deň. Prosíme, priložte k plagátom s prílepkami na zberné miesto vždy jeden kompletný vzor, ako si prajete prílepku na plagát umiestniť.

Kedy sa plagáty vylepujú? Môžem si objednať výlep na rôzne termíny?

Plagáty sa vylepujú v štandardné výlepové dni, obvykle v nedeľu. V niektorých mestách je zavedený i druhý štandardný výlepový deň, obvykle utorok alebo streda. Mimo štandardné výlepové dni pre Vás zaistíme výlep plagátov aj v ktoromkoľvek inom termíne – jedná sa o tzv. Expresný výlep. Expresný výlep je prevádzaný za mierny príplatok a je možné ho objednať na ktoromkoľvek zbernom mieste alebo na telefónnej linke zákazníckeho servisu 841 601 841.

Môžem si vybrať len niektoré konkrétne preferované plochy na výlep svojich plagátov?

Áno, od júla 2011 je možné na zbernom mieste pri predaní Vašich plagátov do objednávky písomne uviesť evidenčné čísla konkrétnych Vami vybraných plagátových plôch a Vaše plagáty potom na tieto plagátové plochy prednostne vylepíme. Môžete si takto vybrať konkrétne preferované plochy pre všetky alebo len pre časť Vašich plagátov. Príplatok za garantovaný výber preferovaných plôch činí 1 EUR za každý plagát jednorázovo bez ohľadu na dobu trvania kampane.

Prečo sa plagáty niekedy vylepujú po dvoch kusoch na plochu?

Plagáty sa vylepujú rovnomerne po celom území mesta tam, kde je voľné miesto. Vo väčšine prípadov vylepujeme plagáty po jednom kuse na každú plochu (ak si zákazník nepraje výslovne inak). Pokiaľ na niektorej plagátovej ploche nie je miesto, umiesti lepič na inú plagátovú plochu plagáty dva, ale nikdy ne viac, pokiaľ si to výslovne nebudete priať. Ak nechcete v prípade obsadenosti plagátovej plochy vylepiť svoj plagát inam či vylepiť na inú plochu dva, aby bola zaistená maximálna propagácia a vylepené všetky plagáty, prosíme, uveďte na zbernom mieste do svojej objednávky, že požadujete vylepiť maximálne jeden plagát na plochu. Pokiaľ sa potom niekde stane, že bude plocha plná, prípadne nevylepené plagáty Vám vrátime alebo s Vami dohodneme inú možnosť ich umiestenia.