Všetky plagátové kampane pripravujeme s dôrazom na optimálne pokrytie zvoleného územia, aby bol dosiahnutý maximálny zásah cieľových skupín, na ktoré je kampaň zameraná. Našou snahou je pripravovať také kampane, ktoré upútajú pozornosť okoloidúcich a efektívne zhodnotí Vaše vynaložené prostriedky.

Lokálne plagátové kampane

Základné požiadavky

lokalita: mesto Košice
formát plagátov: A2
doba trvania: týždeň

Návrh kampane

Celostátná kampaň

Základné požiadavky

Lokalita: vybrané mestá SK
formát plagátov: A1
doba trvania: 14 dní

Návrh kampane