Príklady plagátových kampaní

Všetky plagátové kampane pripravujeme s dôrazom na optimálne pokrytie zvoleného územia, aby bol dosiahnutý maximálny zásah cieľových skupín, na ktoré je kampaň zameraná. Našou snahou je pripravovať také kampane, ktoré upútajú pozornosť okoloidúcich a efektívne zhodnotí Vaše vynaložené prostriedky.

Lokální plakátovací kampaně

Lokálne plagátové kampane

Základné požiadavky:
lokalita: město Košice
formát plagátov: A2
doba trvania: týždeň

Návrh kampane
Velké plakátovací kampaně

Celostátná kampaň

Základné požiadavky:
lokalita: vybrané mestá SK
formát plagátov: A1
doba trvania: 14 dní

Návrh kampane