Nasledujúci formulár slúži pre organizátorov kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych akcií, ktorí chcú našej spoločnosti ponúknuť spoluprácu pri organizovaní takej akcie alebo požiadať o mediálnu podporu.

Prioritou v prípadnej mediálnej podpore sú pre spoločnosť RENGL neziskové, verejne prospešné a charitatívne projekty. Vyplnením formuláru nevzniká automaticky nárok na podporu. Na Vašu žiadosť budeme reagovať v najkratšej možnej lehote, najneskôr do siedmich dní.

Povinné položky sú zobrazené silno, červene.

Kontaktní údaje
Názov organizácie
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Mesto
PSČ
Ulica
Účel a cieľ spolupráce
Názov projektu
Bližší popis projektu
Dátum konania
Forma, rozsah a termín žiadanej podpory
Aký je spoločenský prínos a dopad Vašeho projektu?
Prečo by sme mali Váš projekt podporiť?
Aký prínos bude mať prípadná podpora pre nás?
Ďalšie podstatné informácie: (história, referencie, další partneri apod.)
Prílohy
Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3