Zaistíme pre vás plagátovú kampaň (výlep plagátov) so všetkým súvisiacim servisom na plagátových plochách prakticky po celej Českej republike, na Slovensku a v Polsku. Väčšinu plagátových plôch spravujeme priamo, v niektorých mestách spolupracujeme s lokálnymi partnermi.

Ako to funguje?

Plagáty rôznych veľkostí (formáty radu A4 až A0) vylepujeme na plagátové plochy v určené výlepové dni na zákazníkom stanovenú ľubovoľne dlhú dobu. Zákazky prijímame v desiatkach zberných miest.

Vaše plagáty na zberných miestach radi prevezmeme, pomôžeme vám s vyplnením objednávky a prijmeme od vás úhradu ceny zakázky. Naši preškolení pracovníci následne zaistia nielen výlep vašich plagátov, ale tiež ich priebežnú údržbu po celú objednanú dobu trvania kampane. Ak si budete priať, zašleme vám po dokončení výlepu e-mailom zoznam plagátových plôch, na ktorých boli vaše plagáty vylepené. Za prijateľný poplatok vám radi zaistíme fotodokumentáciu vašej plagátovej kampane.

Aké sú ceny?

Cena plagátovej kampane je ovplyvnená počtom a veľkosťou vašich plagátov a dĺžkou trvania plagátovej kampane. Ponúkame k nahliadnutiu aktuálne cenníky pre jednotlivé mestá alebo si pozrieť príklady plagátových kampaní, ktoré pokrývajú rôzne veľké územia.

Lokálne plagátové kampane

Základné požiadavky

lokalita: mesto Košice
formát plagátov: A2
doba trvania: týždeň

Návrh kampane

Celostátná kampaň

Základné požiadavky

formát plagátov: A1
doba trvania: 14 dní
región: veľké mestá SK

Návrh kampane

Aké sú záruky?

Vplyvom počasia alebo vandalizmu môže niekedy dôjsť k poškodeniu vašich plagátov. Viac než stovka našich pracovníkov v teréne kontroluje najmenej jeden až dvakrát týždenne všetky vylepené plagáty a vykonáva ich opravy. V prípade, že zákazník sám zistí poškodenie niektorého zo svojich plagátov, garantujeme zaistenie opravného výlepu najdlhšie do 48 hodín od nahláseniatejto chyby na našu zákaznícku telefónnu linku +421 903 755 110. Táto služba je pre vás zdarma bez akýchkoľvek príplatkov! Vždy vás však prosíme, prikladajte ku svojim zákazkám aspoň 15% náhradných plagátov na opravy.

Prečo plagáty?

Vonkajšie plagátové plochy sú tradičným a osvedčeným reklamným médiom. V posledných desiatich rokoch aj tak prešli obrovským vývojom. Dávame im novú podobu ako z hľadiska designu a lokalít, tak po stránke fungovania a servisu. Plagátové plochy mávajú valcový alebo doskový tvar. Od billboardov a citylightov sa plagátové plochy odlišujú najmä tým, že na jednom nosiči je viac plagátov.

Plagáty sú určené najčastejšie peším. Preto plagátové plochy staviame v centrách miest, v peších zónach, pri zástavkách hromadnej dopravy, pri športových areáloch, školách, továrňach a obchodných centrách. Väčšine z nás slúžia plagátové plochy k získavaniu informácií o kultúrnom, športovom, politickom a ďalšom dianí v meste, regióne i celej zemi. Kombinácie týchto informácií s vaším reklamným oznamom zvýši jeho sledovanosť.

Výsledky meraní sledovanosti plagátových plôch ukazujú, že okolo každej plagátovej plochy prejdú každý deň stovky a vo väčších mestách aj tisíce ľudí.

Plagáty predstavujú účinnú formu propagácie kultúrnych, športových a ďalších spoločenských akcií. Avšak nie len to! Plagátové kampane sú vďaka svojej priaznivej cene a vysokému zásahu veľmi vhodné tiež pre rad ďalších produktov ktoré sú určené širokej cieľovej skupine spotrebiteľov. Za všetkých je možné menovať napríklad spotrebný tovar, vybavenie domácností, cestovné kancelárie, telekomunikačné a finančné služby, predajné akcie so zľavami apod.

Kampane vždy štartujú v štandardné výlepové dni, čo býva jeden alebo dvakrát týždenne. Kampaň môže trvať ľubovoľne dlho - týždeň, desať dní aj mesiac. Všetky vylepené plagáty sú po celú dobu kampane pravidelne kontrolované a poškodené zdarma opravované.

Plagáty je možné vylepiť v jednom meste, ale i v jeho okolí, na dedinách alebo v celom kraji. Za veľmi výhodných podmienok je možné realizovať aj celoštátne kampane. Vyberte si územie akéhokoľvek rozsahu a my vám pripravíme podrobný plán kampane vrátane cenovej kalkulácie.

Súčasťou každého plánu kampane, ktorý pre vás radi pripravíme, je cenová kalkulácia. Tá vychádza z konkrétnych podmienok každej kampane v závislosti na jej skutočnom rozsahu, dobe trvania kampane, veľkosti plagátov a území, v ktorom je kampaň realizovaná. Hlavne u väčších a dlhodobejších kampaní vám to prinesie výhodnú úsporu nákladov!