Plagátové kampane, výlep plagátov

Zaistíme pre vás plagátovú kampaň (výlep plagátov) so všetkým súvisiacim servisom na plagátových plochách prakticky po celej Českej republike, na Slovensku a v Polsku. Väčšinu plagátových plôch spravujeme priamo, v niektorých mestách spolupracujeme s lokálnymi partnermi.

Ako to funguje?

Plagáty rôznych veľkostí (formáty radu A4 až A0) vylepujeme na plagátové plochy v určené výlepové dni na zákazníkom stanovenú ľubovoľne dlhú dobu. Zákazky prijímame v desiatkach zberných miest.

Vaše plagáty na zberných miestach radi prevezmeme, pomôžeme vám s vyplnením objednávky a prijmeme od vás úhradu ceny zakázky. Naši preškolení pracovníci následne zaistia nielen výlep vašich plagátov, ale tiež ich priebežnú údržbu po celú objednanú dobu trvania kampane. Ak si budete priať, zašleme vám po dokončení výlepu e-mailom zoznam plagátových plôch, na ktorých boli vaše plagáty vylepené. Za prijateľný poplatok vám radi zaistíme fotodokumentáciu vašej plagátovej kampane.

Aké sú ceny?

Cena plagátovej kampane je ovplyvnená počtom a veľkosťou vašich plagátov a dĺžkou trvania plagátovej kampane. Ponúkame k nahliadnutiu aktuálne cenníky pre jednotlivé mestá alebo si pozrieť príklady plagátových kampaní, ktoré pokrývajú rôzne veľké územia.

Lokální plakátovací kampaně

Lokálná plagátová kampaň

Základné požiadavky:
lokalita: mesto Košice
formát plagátov: A2
doba trvania: 8 dní

Návrh a štruktúra
Velké plakátovací kampaně

Velká plagátová kampaň

Základné požiadavky:
lokalita: vybrané mestá SK
formát plagátov: A2
doba trvania: 15 dní

Návrh a štruktúra

Aké sú záruky?

Vplyvom počasia alebo vandalizmu môže niekedy dôjsť k poškodeniu vašich plagátov. Viac než stovka našich pracovníkov v teréne kontroluje najmenej jeden až dvakrát týždenne všetky vylepené plagáty a vykonáva ich opravy. V prípade, že zákazník sám zistí poškodenie niektorého zo svojich plagátov, garantujeme zaistenie opravného výlepu najdlhšie do 48 hodín od nahláseniatejto chyby na našu zákaznícku telefónnu linku +421 903 755 110. Táto služba je pre vás zdarma bez akýchkoľvek príplatkov! Vždy vás však prosíme, prikladajte ku svojim zákazkám aspoň 15% náhradných plagátov na opravy.

Prečo plagáty?

Vonkajšie plagátové plochy sú tradičným a osvedčeným reklamným médiom. V posledných desiatich rokoch aj tak prešli obrovským vývojom. Dávame im novú podobu ako z hľadiska designu a lokalít, tak po stránke fungovania a servisu. Plagátové plochy mávajú valcový alebo doskový tvar. Od billboardov a citylightov sa plagátové plochy odlišujú najmä tým, že na jednom nosiči je viac plagátov.

Plagáty sú určené najčastejšie peším. Preto plagátové plochy staviame v centrách miest, v peších zónach, pri zástavkách hromadnej dopravy, pri športových areáloch, školách, továrňach a obchodných centrách. Väčšine z nás slúžia plagátové plochy k získavaniu informácií o kultúrnom, športovom, politickom a ďalšom dianí v meste, regióne i celej zemi. Kombinácie týchto informácií s vaším reklamným oznamom zvýši jeho sledovanosť.