Cenová kalkulácia plagátové kampane

Nasledujúci formulár slúži ako orientačný dopyt. Na základe informácií, ktoré v ňom uvediete, vám pripravíme podrobný plán a cenovú kalkuláciu vašej plagátovej kampane. Plán kampane vám zašleme na Váš email alebo fax naspäť do dvoch pracovných dní od prijatia vášho dopytu.

Kontaktné údaje
Názov kampane, stručná charakteristika
Plagáty

Veľkosť   Overte si formát plagátu

Časové údaje
Územie, ktoré má kampaň pokrývať
Tlač plagátov
Zvláštné prianie
Prílohy