Nasledujúci formulár slúži ako orientačný dopyt. Na základe informácií, ktoré v ňom uvediete, vám pripravíme podrobný plán a cenovú kalkuláciu vašej plagátovej kampane. Plán kampane vám zašleme na Váš email alebo fax naspäť do dvoch pracovných dní od prijatia vášho dopytu.

povinné položky sú zobrazené silno, červene

Kontaktné údaje
Firma:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:
Názov kampane, stručná charakteristika
Produkt alebo akcia, ktoré budú propagované:
Plagáty
Počet k vylepenia celkom:
Velikost:
Overte si formát plagátu
A0A1
A2A3A4
Prelepka:
Časové údaje
Początek kampanii:
Data imprezy:
Data zakończenia kampanii:
Územie, ktoré má kampaň pokrývať
Napr. zoznam miest, okres, kraj:
Miesto konania akcie:
Tlač plagátov
Chcem ponuku na tlač týchto plagátov:
Grafický návrh:
Typ plagátu:
Poznámka, ďalšie požiadavky k tlači:
Zvláštne prianie
Rozpočet kampane, cenový limit:
Ďalšie prianie
fotodokumentácia, špeciálne umiestnenie plagátov, zoznam plagátovacích plôch apod.
Prílohy
Príloha