Profil spoločnosti

My v spoločnosti RENGL vieme, že v skutočnosti nepotrebujete len vylepiť plagáty. Vieme, že potrebujete prilákať návštevníkov na akcie, ktoré organizujete a predať produkty, ktoré ponúkate. Tomu prispôsobujeme našu prácu a radi budeme pracovať tiež pre Vás. "Každý si Vás všimne!"

logo Rengl

RENGL je najväčšia celoplošná sieť plagátových plôch umiestnených na území českých, slovenských a polských miest. Plagátovým plochám sme dali novú podobu tak ako z hľadiska designu a lokalít, tak po stránke fungovania a servisu. Naše plagátové plochy stoja na zastávkach MHD, na sídliskách, pri obchodných domoch aj na kúpeľných promenádach. Zaoberáme sa realizáciou plagátových kampaní, tlačou a výlepom plagátov. O prípravu a kontrolu Vašej plagátovej kampane sa profesionálne postará dvadsaťčlenný tým ľudí na pobočkách spoločnosti. Výlep plagátov a ich údržbu potom v teréne zabezpečuje viac ako 170 preškolených pracovníkov najmenej jeden až dvakrát týždenne.

Medzi našich zákazníkov patria nie len usporiadatelia kultúrnych, športových a spoločenských akcií, ale tiež reklamné a mediálne agentúry, obchodné reťazce, banky alebo rádiá. Sme hrdým partnerom množstva významných kultúrnych organizácií a športových tímov, podporujeme aj malé lokálne neziskové projekty.