Lokálná kampaň - Košice

Všetky plagátové kampane sa pripravujú s dôrazom na optimálne pokrytie vybraného územia s cieľom dosiahnuť čo najväčší zásah cieľových skupín, na ktoré je kampaň zameraná. Našou snahou je pripraviť kampane, ktoré upútajú pozornosť okoloidúcich a efektívne zhodnotia vaše investície.

Príklad plagátovej kampane

Lokální plakátovací kampaně

Základné požiadavky:

formát plagátov: A2
počet plagátov: 29
doba trvania: týždeň, t. j. 8 po sebe nasledujúcich dní

Návrh kampane
Veľkosť plagátov:A2
Počet plagátov:50
Región:Košice
Populácia celkom:238 725
Počet miest:1
Doba trvania kampane:8 dní
CENA VÝLEPU
EUR bez DPH
84,00
CENA TLAČE PLAGÁTOV70,00

Vlastná realizácia kampane

Presný čas závisí od rozsahu a štruktúry kampane. Presné termíny sa potom určia podľa dátumu konania akcie.

Cena zahŕňa náklady na kompletnú distribúciu, údržbu a ďalšie súvisiace služby. Cena nezahŕňa DPH a náklady na výrobu plagátu. Plagáty sa vylepujú vždy po prijatí objednávky a zaplatení (podľa zadaného spôsobu platby).

Plagáty udržiavame po celú dobu kampane. Pravidelne aspoň raz týždenne kontrolujeme všetky vylepené plagáty a opravujeme ich alebo opätovne vylepujeme.

Počet plagátových plôch a počet plagátov sa môžu líšiť. Je tomu tak preto, že v niektorých mestách Vám odporúčame využiť iba niektoré plagátové plochy a v atraktívnych lokalitách iných miest naopak odporúčame na jednu plochu umiestniť dva alebo viac plagátov

Vytlačiť (.pdf)  |  Späť