Príklad plagátovej kampane


Základné požiadavky:

formát plagátov: A1
počet plagátov: 140
doba trvania: 14 dní


Návrh kampane
Veľkosť plagátov:A1
Počet plagátov:140
Región:veľké mestá SK
Populacia celkom:1 165 954
Počet miest:10
Doba trvania kampane:14 dní
CENA VÝLEPU
EUR bez DPH
831,00
CENA TLAČE PLAGÁTOV
EUR bez DPH
185,00

Štruktúra kampane
MiestoPopulaciaPočet plagátov
Bratislava462 60330
Košice238 72530
Banská Bystrica79 00310
Martin58 00010
Nové Zámky35 72110
Poprad54 00010
Trenčín56 51410
Žilina81 11410
Komárno34 56110
Trnava65 71310
CELKOM1 165 954140

Vlastná realizácia kampane

Štandardný deň výlepu plagátov je nedeľa.

Cena zahrňuje náklady na kompletnú distribúciu výlep, údržbu a ďalší súvisiaci servis. Cena neobsahuje DPH a náklady na výrobu plagátov. Výlep je vždy zahájený po doručení objednávky a platby (podľa stanoveného spôsobu platby).

Plagáty počas celej doby trvania kampane udržujeme. Pravidelne - najmenej jedenkrát týždenne - kontrolujeme všetky vylepené plagáty a vykonávame ich opravu alebo ich znovu vylepujeme. V prípade, že nám nahlásite, že je niektorý z plagátov poškodený garantujeme jeho opravu nasledujúci pracovný deň, pokiaľ máme k dispozícii náhradné plagáty.

Počet plagátových plôch a počet plagátov sa môžu líšiť. Je tomu tak preto, že v niektorých mestách Vám odporúčame využiť iba niektoré plagátové plochy a v atraktívnych lokalitách iných miest naopak odporúčame na jednu plochu umiestniť dva alebo viac plagátov