Celoštátna kampaň - naše mestá na Slovensku

Všetky plagátové kampane sa pripravujú s dôrazom na optimálne pokrytie vybraného územia s cieľom dosiahnuť čo najväčší zásah cieľových skupín, na ktoré je kampaň zameraná. Našou snahou je pripraviť kampane, ktoré upútajú pozornosť okoloidúcich a efektívne zhodnotia vaše investície.

Príklad plagátovej kampane

Velké plakátovací kampaně

Základné požiadavky:

formát plagátov: A1
počet plagátov: 140
trvanie: dva týždne, t.j. 15 po sebe následujucích dní

Návrh kampane
Veľkosť plagátov:A1
Počet plagátov:140
Región:veľké mestá SK
Populácia celkom:1 165 954
Počet miest:10
Doba trvania kampane:15 dní
CENA VÝLEPU
EUR bez DPH
831,00
CENA TLAČE PLAGÁTOV185,00
Štruktúra kampane
MestoPopuláciaPočet plagátov
Banská Bystrica79 00310
Bratislava462 60330
Komárno34 56110
Košice238 72530
Martin58 00010
Nové Zámky35 72110
Poprad54 00010
Trenčín56 51410
Trnava65 71310
Žilina81 11410
Celkom1 165 954140

Vlastná realizácia kampane

Presný čas závisí od rozsahu a štruktúry kampane. Presné termíny sa potom určia podľa dátumu konania akcie.

Cena zahŕňa náklady na kompletnú distribúciu, údržbu a ďalšie súvisiace služby. Cena nezahŕňa DPH a náklady na výrobu plagátu. Plagáty sa vylepujú vždy po prijatí objednávky a zaplatení (podľa zadaného spôsobu platby).

Plagáty udržiavame po celú dobu kampane. Pravidelne aspoň raz týždenne kontrolujeme všetky vylepené plagáty a opravujeme ich alebo opätovne vylepujeme.

Počet plagátových plôch a počet plagátov sa môžu líšiť. Je tomu tak preto, že v niektorých mestách Vám odporúčame využiť iba niektoré plagátové plochy a v atraktívnych lokalitách iných miest naopak odporúčame na jednu plochu umiestniť dva alebo viac plagátov

Vytlačiť (.pdf)  |  Späť