Reference

Dom odborov Strojár

programové plagáty kina, divadelných a kultúrnych predstavení

Múzeum obchodu Bratislava

programové plagáty

OKAY Slovakia

elektro, produktové kampane

Pohoda festival

letný kultúrny festival

PRO-FACTOR

mesačné programové plagáty kín

Slovenská filharmonia Bratislava

programové a upútavkové plagáty

Slovenské komorné divadlo Martin

programové a upútavkové plagáty

Slovenské národné muzeum v Martine

programové a upútavkové plagáty

Štátna filharmonia Košice

programové a upútavkové plagáty

Štátna opera Banská Bystrica

programové a upútavkové plagáty

Vydavateľstvo Fragment

upútavkové plagáty k novým knižným titulom