Povinné položky sú zobrazené silno, červene

Pozícia
Priezvisko
Meno
Kontaktné údaje
Skutečné bydlisko
Ulica
Mesto
Dátum narodenia
E-mail
Mobil
Doplňujúce informácie
Nižšie uvedené informácie sa týkajú len záujemcov o prácu výlep plagátov. Netýkajú sa administratívnych pracovníkov.
Súčasné hlavné zamestnanie (názov pozície, zamestnávateľ, pracovná doba - uveďte presne)
Umožňuje Váš zdravotný stav bezproblémový pohyb pri vylepovaní plagátov?
(napr. ohýbanie, chôdza, zdvíhanie predmetov, fyzická náročnosť, prípadne riadenie automobilu)
Vlastníte vodičský preukaz, automobil, fotoaparát, prípadne mobilný telefón, na ktorý je možné realizovať fotodokumentáciu?  Áno  Nie
Poznámka, doplňujúce informácie
Příloha
Příloha / místo pro nahrání vašeho CV

Prehlasujem, že všetky vyššie, mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Udeľujem spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o. súhlas so spracovaním mojich údajov uvedených v dotazníku po dobu 30 dní od vyplnenia tohto dotazníku, a to výhradne v rozsahu potrebného pre výberové konanie na obsadenie konktrétnej pracovnej pozície.

Zaškrtnutím potvrdíte prehlásenie a súhlas