Dotazník pre záujemcov o dlhodobú brigádu

Povinné položky sú označené (*)

Kontaktné údaje

Skutočné miesto bydliska / Korespondenčná adresa

Doplňujúce informácie

Nižšie uvedené informácie sa týkajú len záujemcov o prácu výlep plagátov. Netýkajú sa administratívnych pracovníkov.

Prehlasujem, že všetky vyššie, mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Udeľujem spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o. súhlas so spracovaním mojich údajov uvedených v dotazníku po dobu 30 dní od vyplnenia tohto dotazníku, a to výhradne v rozsahu potrebného pre výberové konanie na obsadenie konktrétnej pracovnej pozície.

Zaškrtnutím potvrdíte prehlásenie a súhlas