Informácie o zmene cien výlepov

Informácie o zmene cien výlepov
07.02.2024

Vážený zákazníci, obchodný partneri,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že s ohľadom na aktuálne okolnosti súvisiace s rastom cien pohonných hmôt, energií, spotrebného materiálu, lepidiel i materiálov potrebných na stavbu, opravy a údržbu plagátových plôch sme nútení od 1. februára 2024 zmeniť ceny výlepu plagátov a však niektoré ceny zostávajú bez zmeny, a to výlep formátu A4, prelepky, expresné výlepy, distribúcia a cena za garantovaný výber plôch.

Považujeme za dôležité Vám oznámiť, že prevažnú väčšinu cenníkových položiek sme upravili menej, než je úroveň minuloročnej inflácie a priemerný nárast cien v súhrne sa pohybuje v rozmedzí 6-10%. Inflácia za rok 2023 na Slovensku predstavovala 10,5%. Je to dané tým, že sme súbežne vykonali aj úpravu na strane nákladov a zaviedli vo vnútri firmy úsporné opatrenia, vďaka ktorým sme zmeny cien obmedzili naozaj len na potrebnú úroveň slúžiacu na pokrytie nevyhnutne zvýšených vstupov, ktoré nedokážeme ani napriek našej snahe ovplyvniť.

Aktuálne ceny pre rok 2024 nájdete tu.

Prosíme, prijmite toto opatrenie s pochopením a zachovajte nám priazeň. Ďakujeme Vám.

Späť