03.02.2023

Vážení zákazníci, obchodní partneri, dovoľte, aby sme Vás informovali, že s ohľadom na aktuálne okolnosti súvisiace s rastom cien pohonných hmôt, energií, spotrebného materiálu, lepidiel aj materiálov potrebných pre stavbu, opravy a údržbu plagátových plôch sme nútení od 1. februára 2023 zmeniť ceny výlepov plagátov.

Považujeme za dôležité Vám oznámiť, že celú väčšinu cenníkových položiek sme upravili menej, než je úroveň minuloročnej inflácie a priemerný nárast cien, ktorý v súhrne tvorí menej než 8%. Inflácia za rok 2022 na Slovensku pritom činila 12,8%. Je to dané tým, že sme súbežne uskutočnili aj úpravu na strane nákladov a zaviedli vo vnútri firmy úsporné opatrenia, vďaka ktorým sme zmeny cien obmedzili naozaj len na nevyhnutnú úroveň slúžiacu k pokrytiu zvýšených vstupov, ktoré nedokážeme ani cez našu snahu ovplyvniť.

Máme záujem o vzájomne dobré obchodné vzťahy so všetkými našimi zákazníkmi, a aj preto sme podstatnú časť roku 2022 a v januári roku 2023 pokrývali dramaticky rastúce externé náklady z vlastných zdrojov, čím sme znížili ich dopad na Vás. Chceme tiež uviesť, že v Bratislave a v Košiciach dochádza k zníženiu ceny za expresný výlep.

Aktuálne ceny pre rok 2023 nájdete tu. Prosíme, prijmite  toto opatrenie s pochopením a zachovajte nám priazeň. Ďakujeme Vám.

Foto ke článku