30.01.2020

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať o medziročnej úprave niektorých cenových sadzieb vylepovania plagátov.

Po celý minulý rok rástli naše vstupné náklady, medzi ktoré patria najmä ceny lepidiel, spotrebného materiálu. Významnú úlohu hrá aj rast miezd a nájomného, ceny materiálov a remeselných prác nevyhnutných pre opravy a údržbu plagátových plôch. V neposlednom rade zásadným spôsobom dvakrát vzrástli v minulom roku aj náklady na poštovné, dopravu a distribúciu plagátov.

Procesy pre riešenie zákaziek aj prácu celého tímu našich pracovníkov sme zamerali okrem iného na efektivitu a úsporu nákladov. Vďaka tomu sa nám v celkovom súhrne podarilo udržať medziročnú úpravu cien mierne pod úrovňou inflácie, hoci v niektorých mestách môže byť zmena cien s ohľadom na lokálne odlišnosti v nákladoch vyššia.

Aj napriek uvedenej skutočnosti je dobrou správou, že sme vo väčšine miest neboli nútení pristúpiť k zmene minimálnej ceny zákazky, expresného výlepu a rovnako aj v roku 2021 zostáva nezmenená cena výlepu plagátov formátu A4, poplatok za garantovaný výber plôch aj cena za distribúciu plagátov do iného mesta.

Informácie o nových cenových sadzbách platných od 1.2.2021 nájdete na internetových stránkach tu. Ďalej sú cenníky dostupné na zberných miestach a radi Vám tiež všetky informácie poskytneme na tel. +421 903 755 110 alebo nám napíšte.

Ďakujeme za Vaše pochopenie, priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Medziročná zmena sadzieb vylepovania plagátov