Objednávka plagátovej kampane – online vyplnenie

Je to jednoduché! Vyplňte objednávku, vytlačte ju, pridajte plagáty a všetko odneste na najbližšie zberné miesto. O všetko ostatné sa postaráme my!

Plagáty spoločne s priloženou objednávkou vyplnenou vo všetkých bodoch vrátane Vášho podpisu prosíme predajte na zberovom mieste buď osobne alebo poštou najneskôr do piatku do 12:00 hod

Zberové miesto

  • FaxCOPY, a.s., Ul. 1. mája 19/220, Poprad
  • otváracia doba: pondelok - piatok 8:00 - 16:00

Pokiaľ sa na zberové miesto nemôžete dostaviť osobne alebo sa Vám nechce na poštu, zavolajte prosím zákaznicky servis +421 903 755 110, alebo nám napíšte – zaistíme vyzdvihnutie plagátov priamo u Vás prostredníctvom zásielkovej služby.

Ak chcete, stiahnite si objednávkový formulár vo formáte PDF Objednávka vylepenia plagátov do svojho počítača na neskoršie použitie – môžete si ho napríklad vytlačiť a vyplniť neskoršie ručne.

Objednávka výlepu plagátov

Kontaktné údaje
Názov kampaně, stručná charakteristika
Plakáty

Veľkosť Overte si formát plagátu

Časové údaje
Územie, ktoré má kampaň pokrývať
Zvláštne priania

Ďakujeme za vyplnenie Vašej objednávky

Vystavením objednávky objednávateľ výslovne súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými na www.rengl.sk. Súčasne potvrdzuje, že vyššie uvedené údaje súhlasia s údajmi v jeho Živnostenskom liste alebo Obchodnom registri.

Vydané dňa 14.07.2024
Podpis a prípadne pečiatka