03.11.2020

Vážení zákazníci,

na základe opatrení Vlády Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obmedzenia v usporadúvaní kultúrnych a iných hromadných akcií, sa prosíme v súvislosti s prípadnými požiadavkami o presunutie termínov plagátovej kampane alebo zrušenie objednávky obracajte na naše obchodné oddelenie tel. +421 903 755 110, email: info@rengl.sk. Pre už začaté a prebiehajúce plagátové kampane platia ustanovenia o storno poplatkoch v súlade s obchodnými podmienkami bod 3.10. Pre ešte nezačaté kampane sa budeme snažiť spoločne s Vami nájsť také riešenie, ktoré bude pre Vás prijateľné. V rámci možností sa budeme snažiť vychádzať v ústrety Vašim požiadavkám a storno poplatky neúčtovať alebo ich výšku minimalizovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Postup pre zmeny alebo storno objednávok