16.06.2021

Vážení usporiadatelia kultúrnych, športových a spoločenských akcií, vážení obchodní priatelia,

na základe rozhodnutia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy došlo v mesiaci jún 2021 k demontáži a likvidácii doposiaľ existujúcich plagátových plôch na území mesta okrem 14 plagátových plôch.

Naša spoločnosť RENGL nemala možnosť toto rozhodnutie mesta Bratislavy ako vlastníka pozemkov, na nich boli plagátové valce a tabule umiestnené, ovplyvniť. Opakovane sme sa snažili predstaviteľom magistrátu mesta Bratislavy aj niektorých mestských častí v uplynulých šiestich rokoch vysvetliť dôležitý význam existencie plagátových plôch pre zaistenie publicity kultúrnych, športových aj všetkých spoločenských akcií a aktivít. Predkladali sme návrhy riešenia, ale nikdy sme nezískali žiadne konkrétne stanovisko či rozhodnutie.

Predstavitelia magistrátu mesta Bratislavy sú presvedčení, že likvidácia plagátových plôch je jedným zo správnych krokov v boji proti tzv. „vizuálnemu smogu“ na území mesta, za ktoré plagátové plochy taktiež považujú.

Nepoznáme bohužiaľ presnú koncepciu magistrátu mesta Bratislavy, ako bude maloformátový výlep plagátov na svojom území legálnou formou riešiť. Faktom zostáva, že v rámci stredoeurópskeho regiónu zostáva v túto chvíľu Hlavné mesto SR Bratislava ako jediné bez vonkajších plagátových plôch a inú alternatívu zatiaľ neponúklo.

Vážime si našu doterajšiu spoluprácu a pokiaľ sa situácia v budúcnosti zmení, veľmi radi Vás o tom budeme informovať.

Info pre klientov - Bratislava
Foto ke článku