Pokiaľ sa stránka nenačíta ihneď, prosíme počkajte. Načítanie stránky môže trvať dlhšie.Číslo Lokalita Tvar Foto Mapa
0074 29. augusta x Tr. SNP (Občerstvenie)

Umiestnenie: Centrum
valec v zemi/V 29. augusta x Tr. SNP (Občerstvenie) RSK0074
0071 29. augusta x Tr. SNP (Trafika)

Umiestnenie: Obchodná / priemyselná štvrť
valec v zemi/V 29. augusta x Tr. SNP (Trafika) RSK0071
0090 Jilemnického (Domov dôchodcov)

Umiestnenie: Sídlisko
doska v zemi/D Jilemnického (Domov dôchodcov) RSK0090
0112 Jilemnického x Gorkého (LUNA)
doska v zemi/D Jilemnického x Gorkého (LUNA) RSK0112
0116 Kapitána Nálepku x Nešporova (MHD)

Umiestnenie: Sídlisko
valec v zemi/V Kapitána Nálepku x Nešporova (MHD) RSK0116
0109 Kapitána Nálepku x Nové Kaliště

Umiestnenie: Sídlisko
doska v zemi/D Kapitána Nálepku x Nové Kaliště RSK0109
0095 Kyjevské námestie (MHD)

Umiestnenie: Sídlisko
valec v zemi/V Kyjevské námestie (MHD) RSK0095
0099 Lipová x Gaštanová (ZŠ)

Umiestnenie: Sídlisko
valec v zemi/V Lipová x Gaštanová (ZŠ) RSK0099
0066 Mičinská cesta (MHD)

Umiestnenie: Sídlisko
doska v zemi/D Mičinská cesta (MHD) RSK0066
0115 Nám. L. Svobodu (MHD Nemocnice)

Umiestnenie: Obchodná / priemyselná štvrť
doska v zemi/D Nám. L. Svobodu (MHD Nemocnice) RSK0115
0070 Partizánská cesta x Cesta k nemocnici (MHD)

Umiestnenie: Obytná štvrť - rodinné a vilové domy
doska v zemi/D Partizánská cesta x Cesta k nemocnici (MHD) RSK0070
0081 Rudohorská (Pošta)

Umiestnenie: Sídlisko
valec v zemi/V Rudohorská (Pošta) RSK0081
0067 Severná (MHD)

Umiestnenie: Obchodná / priemyselná štvrť, Sídlisko
doska v zemi/D Severná (MHD) RSK0067
0096 Sladkovičova (MHD Podháj,ZSU)

Umiestnenie: Obchodná / priemyselná štvrť, Sídlisko
doska v zemi/D Sladkovičova (MHD Podháj,ZSU) RSK0096
0117 Sladkovičova x Bernolákova (MHD)

Umiestnenie: Sídlisko
valec v zemi/V Sladkovičova x Bernolákova (MHD) RSK0117
0118 Stavebná (železničná stanice)

Umiestnenie: Obchodná / priemyselná štvrť
valec v zemi/V Stavebná (železničná stanice) RSK0118
0098 Strieborné námestie

Umiestnenie: Centrum
doska v zemi/D Strieborné námestie RSK0098
0082 Sásovská cesta x Na Zábave (MHD)

Umiestnenie: Obytná štvrť - rodinné a vilové domy
doska/D Sásovská cesta x Na Zábave (MHD) RSK0082
0114 Tajovského (MHD Študent. domovy)

Umiestnenie: Obytná štvrť - rodinné a vilové domy
doska v zemi/D Tajovského (MHD Študent. domovy) RSK0114
0078 Tatranská (MHD)

Umiestnenie: Sídlisko
doska v zemi/D Tatranská (MHD) RSK0078
0094 Tr. H. Králové (MHD Plážové kúpalisko)

Umiestnenie: Sídlisko
doska v zemi/D Tr. H. Králové (MHD Plážové kúpalisko) RSK0094
0088 Štefánikovo nábr. (most k zimnému štadiónu)

Umiestnenie: Centrum
valec v zemi/V Štefánikovo nábr. (most k zimnému štadiónu) RSK0088
0087 Štefánikovo nábrežie (podchod Kapitulská)

Umiestnenie: Centrum
valec v zemi/V Štefánikovo nábrežie (podchod Kapitulská) RSK0087