Detail výlepu - Trenčín

Tu nájdete ukážkové fotografie vylepených plagátov. Fotografie z technických a časových dôvodov nemusia zachytávať všetky vylepené plagáty ani obsahovať všetky prevádzkované plagátové plochy. Našou snahou je prezentovať čo najucelenejšie náhľady, ale pre prípadné dotazy či overenie vylepených plagátov nás kontaktujte

Trenčín - 19.05.2024

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

Trenčín - 12.05.2024

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled