Foto vylepených plagátov

Tu nájdete ukážkové fotografie vylepených plagátov. Fotografie z technických a časových dôvodov nemusia zachytávať všetky vylepené plagáty ani obsahovať všetky prevádzkované plagátové plochy. Našou snahou je prezentovať čo najucelenejšie náhľady, ale pre prípadné dotazy či overenie vylepených plagátov nás kontaktujte

ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Uverejnené fotografie sú určené výhradne k orientačným informačným účelom a nepredstavujú žiadny záväzok potvrdzujúci alebo dokladujúci rozsah, termín a cenu plagátovej kampane. Spoločnosť RENGL, s.r.o. a RENGL Slovensko, s.r.o. nebude zodpovedná za žiadne škody vzniknuté na základe použitia (alebo nemožnosti použitia) týchto fotografií, vrátane škôd spôsobených vírusmi alebo akýmikoľvek nepresnými alebo neúplnými fotografiami tu zverejnenými. Spoločnosť RENGL, s.r.o. a RENGL Slovensko, s.r.o. nebude zodpovedná za škody vzniknuté na základe nevhodnosti, omeškania alebo nepresností zverejnených fotografií alebo informácií.